آرد بربری  :
  آردبربری جهت تولید نان بربری مورد استفاده قرار می گیرد این آرد از قسمت اعظم اندوسپرم (مغزدانه ) و مقداری پوسته گندم تولید می گردد . نان بربری به جهت اینکه نسبت به نان های سنتی دیگر حجم بیشتری دارد و از جهتی دیگر خمیر تهیه شده از این آرد نیاز به استراحت طولانی و تخمیر بیشتری دارد ( حدوداً 45 دقیقه الی2 ساعت )  نیاز به آردی قوی با گلوتن و ایندکس گلوتن بالا دارد در غیر اینصورت نان حاصله خشک ، شکننده  و انسجام لازم را نخواهد داشت . اندازه ذرات این آرد حداقل 50 درصد از الک 125 میکرون عبور می کند و طبق دستورالعمل اداره نظارت بر مواد غذایی با پرمیکس آهن و اسیدفولیک به میزان 200 گرم پرمیکس در یک تن آرد غنی می گردد این میزان پرمیکس آرد را  حاوی 45ppm تا   85ppm آهن خواهد نمود .  
عدد فالینگ مطلوب در محدوده 400-250 می باشد و بالا بودن بیش از محدوده عدد فالینگ روند بیاتی نان را تسریع می نماید .

این آرد جهت تهیه سوپ های آماده ، صنایع گوشت ، برخی از شیرینی های خاص و خشکه پزی ها و ... کاربرد دارد .

محدوده استاندارد خاکستر، گلوتن و پروتئین این آرد مطابق با جدول زیر میباشد:

خاکستر گلوتن پروتئین
0/701-0/850 حداقل 26% 11%

گلوتن آرد بربری حداقل 28/5% میباشد.

دانلود مشخصات محصول