مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خرید تضمینی گندم از ۱۱ فروردین‌ماه در کشور آغاز شد و تا امروز ۳۰۰ هزار تن محصول به این شرکت تحویل داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مرتضی سعادتی‌کیا با اشاره به روند پرشتاب تحویل گندم در مراکز هفت استان درگیر عملیات خرید تضمینی، اظهار داشت: ارزش گندم های خریداری شده بیش از یک‌هزار میلیارد تومان است که اسناد گندم‌های خریداری شده در کمترین زمان ممکن پس از ثبت در سامانه، برای پرداخت به بانک عامل ارسال می‌شود.

سعادتی کیا خاطرنشان‌کرد: این مقدار گندم در قالب ۳۸ هزار و ۸۱۲ محموله از ۱۵ هزار و ۷۵ گندم کار تحویل گرفته شده است که در این میان استان خوزستان با خرید ۲۱۲ هزار تن پیش‌تاز تحویل گندم از کشاورزان است و کرمان با حدود ۲۹ هزار تن در رتبه دوم قرار دارد.

به گفته وی، استان ایلام به‌تازگی وارد عملیات خرید شده و استان کرمان آغازگر خرید گندم در کشور است.

بر اساس این گزارش، خرید تضمینی گندم در سال جدید با قیمت چهار هزار تومان در کشور آغاز شد که برای حمایت از کشاورزان و تضمین تداوم خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک به پنج‌هزار تومان افزایش یافت.

سرویس خبری: کشاورزی

موضوعات: خرید تضمینی گندم, شرکت بازرگانی دولتی ایران, صنعت غذا