آزمایشگاه صنایع آرد ورامین در بخش های شیمی ، میکروبی ، رئولوژی و پخت نان مشغول فعالیت میباشد
تجهیزات آزمایشگاهی این شرکت از پیشرفته ترین و بنام ترین برندهای دنیا بوده و اطلاعات دقیقی از کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی را در اختیار ما قرار میدهد.
دستگاه SD Matik ساخت شرکت شوپن فرانسه جهت اندازه گیری نشاسته صدمه دیده استفاده می شود که کمک شایانی در تنظیم غلطک ها و همچنین میزان تنظیم درصد نشاسته صدمه دیده می نماید و بسیار درکیفیت تأثیر گذار میباشد.
در بخش رئولوژی نیز آلوئولب جدیدترن دستگاه ساخت شرکت شوپن فرانسه است که رفتار خمیر اعم از کیفیت پخت، مقاومت به تغییر شکل ، الاستیسته ، کشش پذیری و.... را تعیین مینماید.
همچنین در بخش رئولوژی دستگاه فالینگ نامبر و سدیمانتاسیون ساخت شرکت Hubellt آلمان فعالیت آنزیمی آرد و گندم و کیفیت گلوتن را روشن می سازد.